دین بازیکنان بزرگ

کاکا:      دین: اسلام                             نوری شاهین:      دین:اسلام                         

رونالدینهو:    دین: شیطان پرست               تری آنری:           دین:اسلام

رونالدو:      دین: مسیحیت                       زلاتان ابراهیموویچ:        دین:نامشخص  

مسی:    دین:مسیحیت                         زیدان:                دین:اسلام

کریم بنزما:    دین:اسلام                         فرانک ریبری:       دین:اسلام

مسعوداوزیل:   دین: اسلام


منبع: http://noorbidari.blogfa.com

کلمات کلیدی: اسلام